A story about wolves

This is an illustrated story about the wolf Edvard, his horse Hugo and the dragon Ingrid.

Målning över Hugo och Edvard i stallet, upplyst av två svaga lampor på stallväggen. Hugo står i boxen och Edvard står utanför med en röd grimma i handen, med den andra handen på Hugos nos. Båda tittar på varandra

Part 1

The encounter

under translation

Part 2

Then comes the wolf

Coming soon to a website near you

A story about wolves is a work of fiction. Any resemblance to actual events or real persons, living or dead, is purely coincidental.